Dofinansowanie

EUROPEJSKI FUNDUSZ ROLNY NA RZECZ ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

Europa inwestująca w obszary wiejskie

Operacja pn. „Utworzenie przedsiębiorstwa świadczącego usługi nauki nurkowania, doradztwa w zakresie bezpieczeństwa oraz awaryjnego otwierania zamków” mająca na celu wprowadzenie usług nauki nurkowania; doradztwa w zakresie bezpieczeństwa osobistego, technicznego zabezpieczenia mienia; awaryjnego otwierania zamków drzwi, okien poprzez zakup niezbędnego wyposażenia i utworzenie miejsca pracy w terminie do dnia złożenia wniosku o płatność końcową współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania “Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.
Operacja polega na utworzeniu przedsiębiorstwa świadczącego usług nauki nurkowania; doradztwa w zakresie bezpieczeństwa osobistego, technicznego zabezpieczenia mienia; awaryjnego otwierania zamków drzwi, okien, itp. Posiadam ukończone kursy i szkolenie związane z charakterem operacji – min. kurs instruktora płetwonurka, kurs pracownika ochrony, kurs obsługi sprzętu od awaryjnego otwierania zamków. Dla uruchomienia działalności gospodarczej zakupię niezbędny sprzęt wysokiej jakości: sprężarka nurkowa, butla nurkowa -3 szt., płetwy – 3 szt., jacket nurkowy – 2 szt., zestaw do awaryjnego otwierania. W ramach operacji powstanie jedno miejsce pracy (samozatrudnienie), które będzie utrzymane co najmniej przez 2 lata od dnia otrzymania płatności końcowej.
Wartość wsparcia – 50 000,00 zł.